เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome รอบรั้วแนะแนว โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 มาแล้วค่ะ

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 มาแล้วค่ะ

Popular
AddThis Social Bookmark Button


?????????

???????????? กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ที่เรียนดึ แต่มีรายได้น้อย ทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.moe.go.th หรือ www.bic.moe.go.th หรือ www.odos.moe.go.th

ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่
๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
- รายละเอียดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (
?ดาวน์โหลด )
- ใบสมัครคัดเลือกผุ้เข้าร่วมโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ (
?ดาวน์โหลด? )

เนื้อหาประกอบเรื่องจากเว็บ กระปุก

??????????? ศธ. แถลงข่าวเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 3 จำนวน 928 ทุน พิเศษกว่าทุกปี! รับสมัครนักเรียนทุนส่วนตัว 464 คน-เพิ่มประเทศทางเลือก 35 ประเทศ-จัดอบรมและประสานงานตลอดหลักสูตร

?????????? เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ส่งนักเรียนเรียนต่อระดับปริญญาตรีในประเทศและต่างประเทศรุ่นที่ 3 ว่า? กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ทางกระทรวงได้ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยมุ่งเป้าหมายให้ทุนแก่เด็กที่เรียนดีและมีฐานะยากจน อำเภอละ 1 คน รวมจำนวน 928 ทุน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาทำงานในประเทศ

?????????? นอกจากนี้ ในรุ่นที่ 3 นี้ ทางกระทรวงยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ใช้ทุนส่วนตัวเข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน โดยจะต้องเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้เกิน 150,000 บาทต่อปี จำนวน 464 คน โดยกระทรวงจะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพภายหลังจบการศึกษา ซึ่งจะเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาอัตรากำลังคน
?
?????????? สำหรับสาขาวิชาที่จะให้ไปเรียนจะเน้นใน 5 กลุ่มสาขา คือ เกษตรกรรม? อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ บริหารจัดการและวิชาชีพเฉพาะ โดยจะให้เลือกไปศึกษาในกลุ่ม 35 ประเทศ

?
ทั้งนี้ สำหรับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ในรุ่นที่ 3 นี้ จะมีความพิเศษจากรุ่นอื่นในหลายประการ

??????????? การอบรมก่อนการเดินทาง?เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในเรื่องของข้อมูลประเทศที่จะเดินทางไปเรียน ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสปรับตัว สร้างความเข้าใจกับประเทศนั้นๆ และยังช่วยในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา หรือประเทศที่จะไปเรียนได้ล่วงหน้า อีกทั้งเป็นการลดเวลาเรียนภาษาในขณะที่เดินทางไปเรียนแล้วด้วย


??????????? จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานตั้งแต่ก่อนเดินทางจนกระทั่งจบการศึกษา?เนื่องจากที่ผ่านมามีการประสานงานเฉพาะก่อนการเดินทางและหลังจากจบการศึกษาเท่านั้น ทำให้ขาดความต่อเนื่อง แต่ในรุ่นที่ 3 ดังนั้น ทางกระกรวงจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลประสานงานเกี่ยวกับการจัดหาสถานศึกษาที่จะเข้าเรียนในต่างประเทศให้ตามความเหมาะสม และเมื่อจบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจะรับเข้าบรรจุเป็นข้าราชการของ ศธ.ในตำแหน่งการวางแผนยุทธศาสตร์

??????????? เพิ่มประเทศทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียนมากขึ้น โดยจากเดิมที่จะให้เลือกไปศึกษาในกลุ่ม18 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ อียิปต์ และประเทศไทย

?????????? ทางกระทรวงได้เพิ่มประเทศทางเลือกใหม่อีก 17 ประเทศ โดยพิจารณาจากประเทศที่มีระบบการศึกษาไม่ซับซ้อน มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลก? ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถอบรมและให้ความรู้ตามความถนัดของแต่ละประเทศได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และยังเป็นประเทศเป้าหมายที่จะเป็นคู่ค้าสำคัญกับไทยในอนาคต ได้แก่ อาร์เจนตินา ชิลี เม็กซิโก บราซิล เบลเยียม ฮังการี โปรตุเกส ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และแอฟริกาใต้

????????? หาก น้อง ๆ นักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ

?????????? เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าสายสามัญและสายอาชีพ
?????????? มีฐานะยากจน
?????????? มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

วันที่รับสมัคร?? 9-31 มกราคม 2555

สถานที่??? สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่

กำหนดการ

?????????? 6 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก??
?????????? 12 กุมภาพันธ์ 2555 สอบข้อเขียน (หมายเหตุ จะคัดผู้สอบผ่านข้อเขียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละอำเภอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้สิทธิรับทุน เพื่อไปศึกษาต่อในปี 2555)
?????????? 9 มีนาคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนของอำเภอ/เขต และผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่มา : http://education.kapook.com/view32975.html

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012 เวลา 12:46 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

บทความแนะนำ

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้88
mod_vvisit_counterเมื่อวาน484
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4159
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4438
mod_vvisit_counterเดือนนี้13742
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20383
mod_vvisit_counterทั้งหมด1890410
เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ