สมาชิก



Home รอบรั้วแนะแนว รับสมัครนักเรียนทุนภูมิทายาท ม.1 และ ม.4


รับสมัครนักเรียนทุนภูมิทายาท ม.1 และ ม.4

Popular
AddThis Social Bookmark Button

ทุนการศึกษาภูมิทายาท  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 

        โรงเรียนท่าแพผดุวิทย์ ได้รับจัดสรรเงินทุนการศึกษา  “ทุนการศึกษาภูมิทายาท” ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

.นักเรียนทุนกลุ่ม ๑  ทุนการศึกษาที่ให้ครั้งเดียว สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ -๓   จำนวน  ๔  ทุน ๆ ละ  ๕,๐๐๐  บาท    ( ห้าพันบาทถ้วน )

๒. นักเรียนทุนกลุ่ม ๒   ทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ๓ ปี  สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียน

ท่าแพผดุงวิทย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน   ๘   ทุน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐  บาท / ปี ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

. นักเรียนทุนกลุ่ม ๓  ทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ๓ ปี   สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียน

ท่าแพผดุงวิทย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  จำนวน   ๕   ทุน ๆ ละ  ๒๐,๐๐๐  บาท / ปี  ( สองหมื่นบาทถ้วน )

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับ ทุนการศึกษาภูมิทายาท  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

.นักเรียนทุนกลุ่ม ๑    

๑.๑ เป็นนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

๑.๒  เรียนดีและฐานะยากจน 

 ๑.๓ ความประพฤติเรียบร้อย

 ๑.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๒. นักเรียนทุนกลุ่ม ๒  

                ๒.๑ เป็นนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒.๒  เรียนดีและฐานะยากจน 

 ๒.๓ ความประพฤติเรียบร้อย

 ๒.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๓. นักเรียนทุนกลุ่ม ๓ 

                ๓.๑ เป็นนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓.๒  เรียนดีและฐานะยากจน 

๓.๓ ความประพฤติเรียบร้อย

๓.๔ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

  

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

  1. ใบรับรองผลการเรียน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร ของผู้ขอรับทุน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง

รายละเอียดการรับสมัครทุนภูมิทายาท  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์   จังหวัดสตูล 

 

วัน เดือน ปี

การปฏิบัติ

เวลา

สถานที่

๑๖ – ๑๗ 

มี.ค. ๕๕

 

รับสมัคร

๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐

ห้องแนะแนว อาคาร 1

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์ 

๑๙   มี.ค. ๕๕

สอบคัดเลือก  ป.๖

 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒ .๐๐ น.

ห้อง ๑๑๒

อาคาร  ๑

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์ 

๒๐   มี.ค. ๕๕

สอบคัดเลือก  ม.๓

 

 

๐๙.๐๐ – ๑๒ .๐๐ น.

ห้อง ๑๑๒

อาคาร  ๑

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์ 

๒๒  มี.ค. ๕๕

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ป.๖ 

 

๑๓ .๐๐ น.

หน้าห้องแนะแนว

๒๓  มี.ค. ๕๕

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.๓

 

๑๓ .๐๐ น.

หน้าห้องแนะแนว

๒  เม.ย. ๕๕

นักเรียนทุนภูมิทายาทรายงานตัว/มอบตัว/ปฐมนิเทศ

๐๙ .๐๐ - ๑๒ .๐๐ น.

ห้องโสตทัศนศึกษา

 

หมายเหตุ     เนื้อหารายวิชาที่สอบ

                        ๑.  คณิตศาสตร์

                        ๒.  วิทยาศาสตร์

                        ๓.  ภาษาอังกฤษ

                        ๔.  ภาษาไทย

                        ๕.  สังคมศึกษา 

 

ปฏิทินการรับสมัครทุนภูมิทายาท  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์   จังหวัดสตูล

 

วัน เดือน ปี

การปฏิบัติ

เวลา

สถานที่

๑๖๑๗ 

มี.ค. ๕๕

 

รับสมัคร

๐๘.๓๐๑๖.๐๐

ห้องแนะแนว อาคาร 1

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์ 

๑๙   มี.ค. ๕๕

สอบคัดเลือก  ป.๖

 

 

๐๙.๐๐๑๒ .๐๐ น.

ห้อง ๑๑๒

อาคาร 

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์ 

๒๐   มี.ค. ๕๕

สอบคัดเลือก  ม.๓

 

 

๐๙.๐๐๑๒ .๐๐ น.

ห้อง ๑๑๒

อาคาร 

ร.ร.ท่าแพผดุงวิทย์ 

๒๒  มี.ค. ๕๕

ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ป.๖ 

 

๑๓ .๐๐ น.

หน้าห้องแนะแนว

๒๓  มี.ค. ๕๕

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.๓

 

๑๓ .๐๐ น.

หน้าห้องแนะแนว

  เม.ย. ๕๕

นักเรียนทุนภูมิทายาทรายงานตัว/มอบตัว/ปฐมนิเทศ

๐๙ .๐๐ - ๑๒ .๐๐ น.

ห้องโสตทัศนศึกษา

 

หมายเหตุ     เนื้อหารายวิชาที่สอบ

                        .  คณิตศาสตร์

                        .  วิทยาศาสตร์

                        .  ภาษาอังกฤษ

                        .  ภาษาไทย

                         .  สังคมศึกษา

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012 เวลา 16:24 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

บทความแนะนำ

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้173
mod_vvisit_counterเมื่อวาน616
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้173
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5013
mod_vvisit_counterเดือนนี้18090
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20036
mod_vvisit_counterทั้งหมด1677022
เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ