สมาชิกHome รอบรู้สุขศึกษา-สุขภาพ เพศศึกษากับวัยรุ่น


เพศศึกษากับวัยรุ่น

Popular
AddThis Social Bookmark Button

อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

1.อิทธิพลของครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมทางด้านจิตใจ และป,ุกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้แก่เด็ก ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆรวมถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นด้วย

2.อิทธิพลของเพื่อน เพื่อนจะมอิทธิพลในเรื่องความเชื่อ ความคิด ตลอดจนจนให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องราวต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ

3.อิทธิพลทางสังคม เช่น วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคมที่ผิด ทำให้เกิดผลเสียและอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สื่อมวลชนมีการเสนอข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในทางเสื่อมเสียเช่น การถูกข่มขืน ที่ลงภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างชัดเจน พร้อมทั้งบอกรายละเอียดต่างๆของการกระทำ

4.อิทธิพลของวัฒนธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับบทบาททางเพศและการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้าม เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ ค่านิยมทางเพศ การพูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดเผย

?

อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น

ระยะวัยรุ่นนั้นเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายสูงสุด และมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ การเข้าสังคม การเรียน การงาน รวมถึงการค้นหาอุดมคติในชีวิตอย่างมากมายจึงอาจกล่าวได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตนเอง การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของวัยรุ่นที่มีผลอย่างมากต่อวิถีการดำเนินชีวิต คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์ทางเพศ โดยพบว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์ทางเพศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่ทราบวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของตนเองแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศติดตามมาอย่างมากมาย ทั้งเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร การตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ การทำแท้ง การติดโรคเอดส์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงปัญหาทางสังคมอื่นๆ ดังนั้นวัยรุ่นจึงเป็นวัยที่จะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์ทางเพศของตนเอง ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของตนเองอย่างเหมาะสม

การเกิดอารมณ์ทางเพศ ส่วนหนึ่งนั้นมาจากระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายและอีกส่วนหนึ่งมาจากสิ่งเร้าภายนอกเช่น รูปภาพ ภาพยนต์ที่มีลักษณะกระตุ้นความต้องการทางเพศ เสียงที่ทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม และกลิ่นบางอย่างที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ได้ รวมถึงการสัมผัสร่างกายตลอดจนความนึกคิดหรือจินตนาการเป็นต้น

?

การสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน

เพื่อนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากต่อชีวิตของวัยรุ่นเพราะเพื่อนจะมีส่วนร่วมแสดงความรู้สึกในทุกอารมณ์ เมื่อมีความสุขความทุกข์ ปัญหาความรัก หรือความเครียดในเรื่องการเรียน เป็นต้น หลักการสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนที่สำคัญดังนี้

? หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และพยายามยุติความขัดแย้งนั้นด้วยสันติวิธี

? ?มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น

? ?ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็นของเพื่อน

? ?สนใจดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกและความต้องการของเพื่อน

? ?รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน

? ?มีความเป็นยตัวของตัวเองที่แตกต่างจากกลุ่มเพื่อน

?

ที่มา ? http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/samutprakan/paungrat_l/health/index.html

?

สืบค้นเมื่อ ?13 กันยายน 2554

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ  ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้111
mod_vvisit_counterเมื่อวาน436
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1420
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2774
mod_vvisit_counterเดือนนี้8542
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20140
mod_vvisit_counterทั้งหมด1687614
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ