เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome รอบรู้สุขศึกษา-สุขภาพ เพศศึกษากับวัยรุ่น

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

เพศศึกษากับวัยรุ่น

Popular
AddThis Social Bookmark Button

อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ

1.อิทธิพลของครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมทางด้านจิตใจ และป,ุกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้แก่เด็ก ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆรวมถึงพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นด้วย

2.อิทธิพลของเพื่อน เพื่อนจะมอิทธิพลในเรื่องความเชื่อ ความคิด ตลอดจนจนให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องราวต่างๆรวมทั้งพฤติกรรมทางเพศ

3.อิทธิพลทางสังคม เช่น วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคมที่ผิด ทำให้เกิดผลเสียและอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สื่อมวลชนมีการเสนอข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในทางเสื่อมเสียเช่น การถูกข่มขืน ที่ลงภาพผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างชัดเจน พร้อมทั้งบอกรายละเอียดต่างๆของการกระทำ

4.อิทธิพลของวัฒนธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับบทบาททางเพศและการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้าม เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ ค่านิยมทางเพศ การพูดคุยเรื่องเพศอย่างเปิดเผย

?

อารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น

ระยะวัยรุ่นนั้นเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายสูงสุด และมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ การเข้าสังคม การเรียน การงาน รวมถึงการค้นหาอุดมคติในชีวิตอย่างมากมายจึงอาจกล่าวได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตนเอง การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งของวัยรุ่นที่มีผลอย่างมากต่อวิถีการดำเนินชีวิต คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์ทางเพศ โดยพบว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์ทางเพศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่ทราบวิธีการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของตนเองแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพศติดตามมาอย่างมากมาย ทั้งเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร การตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ การทำแท้ง การติดโรคเอดส์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงปัญหาทางสังคมอื่นๆ ดังนั้นวัยรุ่นจึงเป็นวัยที่จะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์ทางเพศของตนเอง ตลอดจนแสวงหาแนวทางในการจัดการกับอารมณ์ทางเพศของตนเองอย่างเหมาะสม

การเกิดอารมณ์ทางเพศ ส่วนหนึ่งนั้นมาจากระดับฮอร์โมนเพศในร่างกายและอีกส่วนหนึ่งมาจากสิ่งเร้าภายนอกเช่น รูปภาพ ภาพยนต์ที่มีลักษณะกระตุ้นความต้องการทางเพศ เสียงที่ทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม และกลิ่นบางอย่างที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ได้ รวมถึงการสัมผัสร่างกายตลอดจนความนึกคิดหรือจินตนาการเป็นต้น

?

การสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน

เพื่อนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากต่อชีวิตของวัยรุ่นเพราะเพื่อนจะมีส่วนร่วมแสดงความรู้สึกในทุกอารมณ์ เมื่อมีความสุขความทุกข์ ปัญหาความรัก หรือความเครียดในเรื่องการเรียน เป็นต้น หลักการสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนที่สำคัญดังนี้

? หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และพยายามยุติความขัดแย้งนั้นด้วยสันติวิธี

? ?มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น

? ?ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็นของเพื่อน

? ?สนใจดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกและความต้องการของเพื่อน

? ?รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน

? ?มีความเป็นยตัวของตัวเองที่แตกต่างจากกลุ่มเพื่อน

?

ที่มา ? http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/samutprakan/paungrat_l/health/index.html

?

สืบค้นเมื่อ ?13 กันยายน 2554

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวาน386
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1799
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2768
mod_vvisit_counterเดือนนี้12151
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21331
mod_vvisit_counterทั้งหมด1910150
เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ