เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome ข่าว-ประชาสัมพันธ์ทั่วไป รับสมัครครูสอนศาสนาอิสลาม

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

รับสมัครครูสอนศาสนาอิสลาม

AddThis Social Bookmark Button

ด้วยโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และสรรหาเป็นพนักงานราชการ โดยวิธีสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รับสมัครระหว่างวันที่ 27? กรกฎาคม? 2558 ?ถึงวันที่? 1? สิงหาคม? 2558 ??เวลา? 08.30- 16.30? น
ณ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์? ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

?

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

(1) มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา หรือ อิสลามศึกษา

(2) มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาอิสลาม ไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลาง หรือ มุตะวัซซิเฎาะฮ (ระดับ7)

(3) ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หมายเหตุ สำหรับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ?ไม่สามารถใช้ในการสมัครได้?

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:20 น.)

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้146
mod_vvisit_counterเมื่อวาน484
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4217
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4438
mod_vvisit_counterเดือนนี้13800
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว20383
mod_vvisit_counterทั้งหมด1890468
เรามี 72 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ