เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome ข่าว-ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ตาราง ปปช.01 เปลี่ยนประตูม้วนหอประชุม

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

ตาราง ปปช.01 เปลี่ยนประตูม้วนหอประชุม

AddThis Social Bookmark Button

ตาราง ปปช.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เปลี่ยนประตูม้วนหอประชุม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ ตาบล แป-ระ อาเภอ ท่าแพ จังหวัดสตูล

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 232,800.00 บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

3.1 งานเปลี่ยนประตูเหล็กม้วน ขนาด กว้าง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร 18 ชุด

3.2 งานเปลี่ยนประตูเหล็กม้วน ขนาด กว้าง 2.03 เมตร ยาว 4.00 เมตร 2 ชุด

3.3 งานเปลี่ยนเสาแบ่งกลางประตูม้วน 10 ชุด

3.4 งานรื้อถอน 20 ชุด

4. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เป็นเงิน 273,518.54 (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร 5

5.2 แบบ ปร 4

6. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง

6.1 นายอุดมเดช ชูวิจิตร

6.2 นางกาญจน์จุรี หมีดหรน

6.3 นายอนุรักษ์ ละใบยูโส๊ะ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2016 เวลา 15:27 น.)

 
ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้119
mod_vvisit_counterเมื่อวาน282
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้119
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3561
mod_vvisit_counterเดือนนี้14032
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21331
mod_vvisit_counterทั้งหมด1912031
เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ