เว็บไซท์ครู

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ ยุนุ้ย

วิทยาศาสตร์

นงนาถ มัจฉา

สายัณห์ เอี่ยวเล็ก

กาญจน์จุรี หมีดหรน

ตอเหลบ ปอหรา

ปิยตา คูหามุข

นงนาถ มัจฉา

คณิตศาสตร์

ชลิตา นวลออง

ฮัจยะ มาลินี

อังคนา ศุภพงศกร

ปิยนุช หลีเยาว์

ภาษาไทย

จารุวดี ศรีลีกะ

นัฏติยา เนียมไหม

สุนีรัตน์ สุวรรขำ

ซารีนา หมีนแดง

สุจินันท์ มุกดา

ภาษาต่างประเทศ

โรสดียาน่า มีรน

เหรียม อะหมาด

จรัญญา รักรณรงค์

ฮิดดะยะ สอีด

ฝารีด๊ะ ดำพิลา

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จุฑารัตน์ คงพูน

ศิลปะ

สิทธิเดช ศรีนวล

วิยดา รักษ์พงศ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

พรทิพย์ เอี่ยวเล็ก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปราโมทย์ มุกดา

อรพรรณ ชำนาญ

วนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรี

อนันต์ มณีวิทย์

สมาชิกHome รายงานประจำปี(SAR) รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2555

Notice: Undefined variable: params in /home/tpschool/public_html/main/plugins/content/isarticlenew.php on line 31

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี 2555

Popular
AddThis Social Bookmark Button

เอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับนี้ โรงเรียนได้จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๕ (๗) ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้นำเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

รงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไปและเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ศึกษา ผู้สนใจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

อ่านรายละเอียดรายงานประจำปีการศึกษา 2555

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ผู้บริหาร

สิรวุฒิ? ยุนุ้ย
ผู้อำนวยการ

สารสนเทศ
ผู้เยี่ยมชม (เริ่ม มกรา 53)
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวาน386
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1802
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2768
mod_vvisit_counterเดือนนี้12154
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21331
mod_vvisit_counterทั้งหมด1910153
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พยากรณ์อากาศ